Aparatura do pomiaru temperatury

Aparatura do pomiaru temperatury to : mierniki tablicowe, mierniki temperatury przenośne, regulatory temperatury, rejestratory temperatury. Ważną grupę stanowią przetworniki temperatury. Oferujemy przetworniki typ SEM206P, lub SEM206TC produkcji firmy Status Instruments. Aparatura to także osprzęt w postaci przewodów kompensacyjnych i  termoparowych, gniazda i wtyki termoparowe. Z grupy czujników temperatury  najczęściej używane są czujniki temperatury kanałowe, czujniki pomieszczeniowe (biurowe), czujniki temperatury zewnętrznej, oraz czujniki temperatury z przewodem.  Czujniki temperatury z gwintem przyłączeniowym, wkręcane w zbiorniki lub rurociągi.  Czujniki temperatury przylgowe stosowane na rury , instalacje techniczne. Termostaty przeciwzamrożeniowe powszechnie stosowane z kapilarą 2 metrową , lub 6 metrową. Termostaty oferujemy od producentów: firmy Lefoo, oraz firmy Ranco (Eliwell).

Przedstawiana na tej stronie internetowej oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych. Przedstawione na stronie urządzenia i ich ceny mają charakter informacyjny. Preferujemy konsultacje techniczne przed dokonaniem zakupu aparatury w celu dobrania optymalnego urządzenia dla danej aplikacji.

Dane kontaktowe

KOMPART-POMIAR s.c
ul. Balicka 100,
30-149 Kraków

NIP: 675-132-27-99

Zapytaj o produkt