Kompart Pomiar s. c.

Produkcja oraz dystrybucja aparatury kontrolno-pomiarowej. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków telfax 126480209, 126260789 biuro@kompartpomiar.com.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PT1000

Email Drukuj PDF

Opornik PT1000 to przyrząd umożliwiający przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów temperatury. Jest czujnikiem odznaczającym się dodatnim współczynnikiem temperaturowym, przez co w oporniku PT1000 rezystancja rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Dla rezystancji elementów czujnika nominalna wartość wynosi w przybliżeniu 3.85 Ω / 1 °C.