Przenośne mierniki

Drukuj

az zbiorcze

Przenośne mierniki pomiarowo diagnostyczne do pomiaru:

- temperatury
- wilgotności
- przepływu powietrza
- ciśnienia
- różnicy ciśnień
- stężenia gazów,
- hałasu