pomiary ciśnienia

Drukuj

pomiary ciśnienia

Pomiary ciśnienia, różnicy ciśnień w układach  klimatyzacji i wentylacji - presostaty
- przetworniki różnicy cisnień 
- przetworniki różnicy niskich ciśnień
- manometry wskazówkowe
- manometry cieczowe 
- przetworniki ciśnienia